,

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PCPR,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności PCPR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku:
Maria Wyjaśniał - specjalista ds. pomocy społecznej,

tel. 14 66 300 31 wew. 22,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie Nr 26A/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Brzesku

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062) zarządzam co następuje:

  • § 1. Wyznaczam Panią Marię Wyjaśniał (specjalista ds. pomocy społecznej) do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności, zwanej dalej "Koordynatorem".
  • § 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawianie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku bieżących informacji on podejmowanych działaniach z zakresu realizowania zadań.

  • § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.
  • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.