,
Komputery, środki ochrony osobistej oraz wyposażenie miejsc kwarantanny dla wychowanków instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej.W miesiącach wrzesień i październik 2020 r., odbył się zakup oraz przekazanie sprzętu komputerowego, audiowizualnego, środków ochrony osobistej i wyposażenia miejsc kwarantanny dla wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu oraz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu brzeskiego.
KOMPUTERY
Powyższy sprzęt został zakupionych w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
W imieniu Powiatu Brzeskiego, ww. Projekt został w całości zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.
W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie w wysokości 155.077,00 zł. Programem została objęta placówka opiekuńczo-wychowawcza tj. Dom Dziecka w Jasieniu oraz rodziny zastępcze pełniący swoją funkcję na terenie Powiatu Brzeskiego.
 
W ramach Projektu wychowankowie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej otrzymali:
 
- 43 laptopy (4 szt. placówka, 39 szt. rodziny zastępcze)
- sprzęt audiowizualny dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności tj.: słuchawki 1 sz., klawiatura 1sz.
- wyposażenia do organizacji 4 miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej:
- środki ochrony indywidualnej:
maseczki – 3340 szt.
rękawiczki – 8600 szt.
płyny do dezynfekcji – 205 litrów.
 
Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
 
124440532 384314719379178 4583237083536497033 n124273150 1629070547274191 3793495654670073083 n