,

 

Od 01.03.2022 r. rusza nabór wniosków
o dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym
w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

myśląc o przyszłości edukacyjnej niepełnosprawnych uczniów informuje,

iż istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków PFRON do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II.

Adresatem pomocy w module II są osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobierają/będą pobierać naukę w szkole wyższej (tj. studia pierwszego stopnia,                                                                                                                                                                                                                       studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, doktoranckie – trzeciego stopnia.                                                                                                                                                                      Studia prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym  tj.: wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym w tym również za pośrednictwem Internetu lub szkoły doktorskie) lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

W 2022 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  1. czesnego - w przypadku jednego kierunku do 4.000,00zł
  2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie do 5.400,00zł,                                                                                                                                                                                                                       który ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku uzależniona jest od postępów beneficjenta w nauce                                                                                                                                                         (w pierwszym roku nauki 50%, w drugim roku nauki 75%, w trzecim roku nauki i więcej 100%).

Z treścią programu, w tym ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać

również u Realizatora

tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku,

ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko,

tel. 14 66 300 31 wew. 18.

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II

można znaleźć pod adresem www.pcprbrzesko.pl

w zakładce Aktywny Samorząd

lub wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej

w systemie SOW (niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego,

w celu podpisania wniosku) (https://sow.pfron.org.pl/)