,

dofinansowano opieka właściwe

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku 

informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Dofinansowanie: 182.376,00 zł

Całkowita wartość: 182.376,00 zł

 

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów

osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków

łączących się ze sprawowaniem opieki

 oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację,

wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami

oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych

związanych ze sprawowaniem opieki.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest:

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku

zamieszkiwania członka  rodziny lub opiekuna

we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Limit usługi opieki wytchnieniowej

świadczonej w ramach pobytu dziennego w 2022 roku

wynosi 240 h oraz w ramach pobytu całodobowego

14 dni na jednego uczestnika.

 

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (istnienie co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. wskazania w orzeczeniu o konieczności stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno - wychowawczego czy internatu.

 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

 

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest złożenie;

  • Karty zgłoszenia (Zał. nr 8 do programu),
  • Kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (Zał. nr 7 do programu),
  • Informacji dla członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.
  • Oświadczeń.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie

prosimy o składanie zgłoszeń 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku,

ul. Piastowska 2B, pokój nr 4,

osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

do dnia 15.04.2022 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać

pod nr tel. nr 14 66 300 31.