,

W dniu 19 maja 2022 r.

podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

którego celem jest podkreślenie roli i znaczenia rodzicielstwa zastępczego,

a także uhonorowanie zasłużonych osób,

które podjęły się misji prowadzenia rodziny zastępczej,

wręczono Państwu Urszuli i Mariuszowi Buchała,

pełniącym funkcję zawodowej rodziny zastępczej,

Nagrodę Polonia Minor.

 

Buchała 2

 

Buchała 1