,

projekt

Brzesko, dn. 08.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

KURSY ZAWODOWE DLA 49 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 20.07.2013 do 30.11.2013 r. kursów zawodowych z zakresu:

- kurs spawacza dla 12 osób

- Florystyki dla 18 osób

- Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób

Wózek widłowy dla 2 osób

Składane oferty powinny dotyczyć łącznie trzech szkoleń zawodowych – nie dopuszcza się

składania ofert na jedno lub kilka wybranych szkoleń.

4. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.07.2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzesku przy ul. Piastowska 2 B lub na adres mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko

6. Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

…………………, dnia…………………

FORMULARZ OFERTY

  1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

    2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamożnienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                                              ……………………………………

                                                                                        Podpis osoby upoważnionej