,

 

baner

Brzesko, dn 25.07.2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:  zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

W ramach prowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:

  1. Centrum szkoleń i edukacji Magdalena Pikulska

Koszt za godzinę: 29,00 zł. brutto, koszt całkowity 22446,00 zł.

  1. Studium doskonalenia zdolności poznawczych Joanna Dejko,

Koszt za godzinę: 64,00 zł. brutto, koszt całkowity 49536,00 zł.

  1. Centrum szkoleń wielozadaniowych DELTA,

Koszt za godzinę: 29,80 zł. brutto, koszt całkowity 23065,20 zł.

  1. INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek

Koszt za godzinę: 58,00 zł. brutto, koszt całkowity 44892,00 zł.

  1. Instytut rozwoju zasobów ludzkich Krzysztof Błażowski

Koszt za godzinę: 43,05 zł. brutto, koszt całkowity 33320,70 zł.

  1. Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o.

Koszt za godzinę: 76,26 zł. brutto, koszt całkowity 59025,24 zł.

Na podstawie analizy oferty stwierdzono, iż usługa zostane zlecona firme Centrum szkoleń i edukacji Magdalena Pikulska, przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę koszt realizacji usługi. Informacje zawarte w ofercie potwierdzają spełnienie wymogów stawianych wykonawcy

Dyrektor PCPR …………………………………………………