,

Brzesko 28.11.2018

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse – nowe możliwości”.

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie Brzesko – Zakopane w dniu 30.11.2018 dla maksymalnie 30 osób,

Przejazd na trasie Zakopane – Brzesko w dniu 02.12.2018 dla maksymalnie 30 osób,

Przejazd na trasie Brzesko – Zakopane w dniu 8.12.2018 dla maksymalnie 30 osób,

Przejazd na trasie Zakopane – Brzesko w dniu 9.12.2018 dla maksymalnie 30 osób,

Przejazd na trasie Brzesko – Zakopane w dniu 15.12.2018 dla maksymalnie 30 osób,

Przejazd na trasie Zakopane – Brzesko w dniu 16.12.2018 dla maksymalnie 30 osób,

 

  1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

  • zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej pcprbrzesko.pl

 

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

  1. Przewóz Osób Bronisław Szostak. data wpływu: 27.11.2018 godzina 8.43, koszt przejazdu: 1780 zł. brutto za całość w podanej kwocie wliczone jest 8% podatku Vat (131,86zł) , kwota netto 1648,14 zł.,
  2.  UTH TOMBUS Tomasz Strug , data wpływu: 24.11.2018, koszt przejazdu: 1600,00 zł. brutto,
  3. Biuro IMPERO  Brzesko, data wpływu: 21.11.2018, koszt przejazdu: 1200,00 zł.

 

  1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Biuro IMPERO  Brzesko. Ofera spełnia oczekiwania Zamawiającego przy najniższej cenie realizacji usługi.

 

Protokół sporządzono w dniu 28.11.2018

 

 

DYREKTOR PCPR  …………………………………………………