,

Zapytania Ofertowe

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 19.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w terminie 24-27.06.2017.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tatry S.A. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - Radzenie sobie ze stresem.

Szczegółowy zakres szkolenia:

przybliżenie znaczenia słowa „stres”, zastanowienie się, dlaczego pewne sytuacje w naszym życiu są stresujące, pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zdefiniowanie, czym jest stres, odróżnienie stresu od innych stanów emocjonalnych, np. od złości czy zdenerwowania, pokazanie, jakie mogą być objawy stresu – fizjologiczne (czyli dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania, kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresowych i analizowania swoich odczuć, omówienie czynników, które mogą powodować reakcję stresową w nowym środowisku.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szczegółowy zakres szkolenia:

wyrażanie emocji. Kontrola negatywnych emocji – złość, gniew, wściekłość”- kształtowanie umiejętności odróżniania akceptowanych i nieakceptowanych społecznie sposobów wyrażania emocji/uczuć, uświadomienie, że „złe” emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi poradzić, poznanie sposobów radzenia sobie z takimi emocjami, jak złość, gniew czy wściekłość, uświadomienie prawa do wyrażania złości, poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat - zapoznanie z pojęciem „emocje”.

Szczegółowy zakres szkolenia:

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nauka interpretowania sytuacji w kategoriach uczuć i motywów, „Rozpoznawanie, nazywanie i panowanie nad emocjami”, rozwijanie twórczej postawy, budowanie zdolności autorefleksji.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 06-07.07.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 13 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat „samoświadomości”.

Szczegółowy zakres szkolenia:

- kształtowanie świadomości o samym sobie (płci, ubiorze, miejscu w rodzinie itp.), uświadomienie potencjału u uczestnika warsztatu, uświadomienie różnic między kobietą i mężczyzną, uświadomienie uczestnikom różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami w zakresie wykonywania różnych codziennych czynności, uświadomienie własnych trudności i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 06-07.07.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

 1. I.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w terminie 06-09.07.2017.

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 06.07.2017 od godziny 9.00 - 09.07.2017 do godziny 17.00 dla maksymalnie 32 osób,

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 06,07,08.07.17 dla maksymalnie 32 osób,
 2. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 06,07,08,09.07.17 dla maksymalnie 32 osób,
 3. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 06,07,08,09.07.17 dla maksymalnie 32 osób,
 4. Kolacja grillowa w dniu 06,08.07.17 dla maksymalnie 32 osób,
 5. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 07.09.2017 dla maksymalnie 32 osób,
 6. Wynajem 2 sal szkoleniowych w dniach 06,07,08,09.07.17 - 1 sala dla maksymalnie 16 osób.
 7. Basen w dniach: 06,07,08,09.07.17 dla maksymalnie 32 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Asertywność.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Współpraca w grupie.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi szkolenia dla uczestników projektu z zakresu: Warsztat integracji.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

 1. I.Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w terminie 24-27.06.2017.