,

Zapytania Ofertowe

alt

Brzesko, dnia 2012-01-04

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

 

  1. 1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. WYSZYŃSKIEGO 6, 32-800 BRZESKO

 

 

  1. 2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

KURSY ZAWODOWE DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH EFS

 

  1. 3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 01.03.2012 do 30.03.2012 r. kursów zawodowych z zakresu:

- Gastronomii dla 16 osób w wymiarze 60 godz. (teoria + praktyka)

- Florystyki dla 10 osób w wymiarze 60 godz. (teoria + praktyka)

- Kierowca wózków jezdniowych dla 7 osób w wymiarze 63 godz. (teoria + praktyka)

Zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla uczestników zajęć.

Składane oferty powinny dotyczyć łącznie trzech szkoleń zawodowych – nie dopuszcza się

składania ofert na jedno lub kilka wybranych szkoleń.

 

  1. 4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.01.2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy ul. Wyszyńskiego 6 lub na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  1. 5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko

 

  1. 6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia…………………

 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. 1.Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………………………………………………….

REGON:………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego………………………………………………………………

 

  1. 2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamożnienia za:

Cena netto:…………………………………zł.

Podatek VAT:……………………………...zł.

Cena brutto:………………………………..zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł.

 

  1. 3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

  1. 4.Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

……………………., dnia………….                                              ……………………………………

                                                                                        Podpis osoby upoważnionej