,

Zapytania Ofertowe

Dodano 5 listopada 2018

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa szkoleniowo-noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

a) Warsztat „Asertywność” w terminie 30.11. 2018-02.12.2018 r

Zakres wsparcia – Uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach. 

Dodano 28.10.2018

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 80 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od listopada 2018 do dnia 20.12.2018

 

projekt pcpr

Dodano 26.10.2018

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa szkoleniowo-noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

 1. a) Warsztat „Asertywność” w terminie 16-18.11.2018 r

Zakres wsparcia – Uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

 

Liczba uczestników – 27, w podziale na 2 grupy.
Liczba godzin - 24 dla każdej grupy.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.

baner

Brzesko, 12.10.2017 Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe szanse – nowe możliwości”.

Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

druk_do_pobrania_OFERTA.docx

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 06.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

baner

Projekt „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0026/16

Brzesko 06.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.pcprbrzesko.pl

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia logopedy dla - klientów PCPR, w wymiarze 96 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji wsparcia logopedy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – dzieci, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu brzeskiego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów PCPR – osoby dorosłe niepełnosprawne, w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od września 2017 do dnia 20.12.2017

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.